1 1 1 1 1

چرا اطلاعات ترافیک بعضی از شهر ها کامل نیست و فقط در خیابان های اصلی و بزرگراه ها این اطلاعات وجود دارد؟ همانطور که در این مقاله توضیح داده شده طبیعتا شرکت گوگل برای اخذ اطلاعات ترافیکی به تعداد مشخصی سیگنال احتیاج دارد و چنانچه در یک مسیر عبور و مرور تعداد خودروها کم باشد و یا اصولا در آن نقطه اینترنت وجود نداشته باشد و یا سرعت اینترنت بسیار ضعیف باشد، اطلاعات ترافیکی آن نقطه نامشخص نخواهد بود. متاسفانه هنوز در برخی نقاط شهری ایران اینترنت 3G و 4G با سرعت مناسب وجود ندارد و یا نقطه کور بوده و تلفن های موبایل قادر به دریافت اینترنت نیستند لذا در این نقاط اطلاعات ترافیکی بر روی نقشه به نمایش در نمی آید.