1 1 1 1 1

ترافیک تبریز

نمایش ترافیک لحظه ای تبریز بصورت زنده بر روی نقشه آنلاین این شهر در وبسایت ترافیک آنلاین به شهروندان میهمان نواز و مسافران و توریست های این شهر زیبای کشورمان کمک می کند تا با اطلاع از مسیرهای پر ترافیک و شلوغ مخصوصا در ساعات اوج ترافیک، زمان سفر خود را تغییر و یا مسیر خلوت تری را جایگزین کنند و بدین ترتیب در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنند. لازم به ذکر است که اطلاعات ارائه شده بر روی نقشه کاملا به روز بوده و خطوط زرشکی نشاندهنده ترافیک بسیار سنگین، خطوط قرمز نشاندهنده ترافیک حجیم و خطوط نارنجی نشاندهنده ترافیک روان و خطوط سبز نشاندهنده خلوت بودن مسیر می باشد.