1 1 1 1 1

وسایل نقلیه ساخته شدند تا حرکت ما انسانها را سریعتر کنند و با کمک به جابجایی ما موجب آسایش ما انسانها شوند، اما رسیدن به این خواسته روز به روز سخت تر می شود و گویی وسیله هدف را نابود می کند! تعدد خودرو ها در کلان شهر ها موجب افزایش ترافیک شده و همه ما بارها و بارها در ترافیک سنگین بزرگراه ها و خیابان های شلوغ شهرمان ساعت ها وقتمان را سپری کرده ایم. زمانی که هر دقیقه آن اعصاب و روان انسان را فرسوده می کند و از عمر ما انسانها می کاهد. ما در این وب سایت تلاش می کنیم تا با ارائه نقشه ترافیک لحظه ای زنده تهران و دیگر شهر های بزرگ ایران مانند مشهد، شیراز، اصفهان، کرج، تبریز، کرمان و دیگر شهر های ایران در وقت و هزینه ایرانیان عزیز صرفه جویی کنیم.

قطعا با ما موافق هستید که اگر همه رانندگان اطلاعات ترافیکی را بصورت زنده داشته باشند می توانند با انتخاب مسیر های جایگزین و خلوت تر از حجم ترافیک سنگین بزرگراه ها جلوگیری کنند. پس هرچقدر بیشتر این وب سایت را به دیگران معرفی کنیم در واقع به خودمان کمک کرده ایم!

ما اعتقاد داریم که این کار بشردوستانه بدون پیشنهاد و انتقاد شما عزیزان پیشرفت چندانی نخواهد کرد! پس اگر ایده ای برای بهتر کردن این خدمات و یا معرفی آن به دیگران دارید با ما در ارتباط باشید. مطمئن باشید تک تک پیشنهادات شما توسط ما بررسی می شود.