1 1 1 1 1

ترافیک کیش

ترافیک شهر کیش برخلاف سایر شهرها به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص ترافیکی با سایر شهر ها متفاوت است به عنوان مثال در جزیره کیش چراغ قرمز وجود ندارد و تمامی محورهای اتصال شهری به صورت میدان بوده و شما چهارراه دارای چراغ قرمز در کیش پیدا نمیکنید. یکی دیگر از قوانین ترافیکی کیش ممنوع بودن بوق زدن برای رانندگان و همچنین ممنوع بودن دنده عقب می باشد. حداکثر سرعت مجاز در خیابانهای کیش 60 کیلومتر بر ساعت و در بزرگراه های اصلی کیش 80 کیلومتر بر ساعت میباشد. کیش به دلیل ساختار مرجانی دارای آرامش خاصی است به همین دلیل رعایت قوانین و مقررات رانندگی توسط کیشوندان باعث می‌شود تا مسافران این منطقه گردشگری آرامش بیشتری را تجربه کند. در این صفحه میتوانید به اطلاعات ترافیک جزیره کیش بصورت زنده و آنلاین دسترسی داشته باشید