1 1 1 1 1

طرح ترافیک و زوج و فرد تهران

طرح ترافیک تهران و طرح زوج و فرد هر دو از ساعت 6:30 صبح شروع شده و در ساعت 19 عصر پایان می یابد. هر دوی این طرح ها در روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل رسمی اجرا نمی شود. محدوده طرح ترافیک تهران از سمت شمال خیابان مطهری، از سمت جنوب خیابان شوش، از سمت غرب خیابان کارگر و از سمت شرق خیابان شریعتی و هفده شهریور می باشد. و محدوده طرح زوج و فرد از سمت شرق بزرگراه امام علی (ع)، از سمت جنوب بزرگراه بعثت، از سمت غرب بزرگراه نواب و چمران و از سمت شمال، بزرگراه همت می باشد. نحوه محاسبه عوارض  طرح ترافیک جدید و قیمت طرح ترافیک و همچنین نحوه خرید طرح ترافیک در این وب سایت منتشر می شود

 محدوده طرح ترافیک تهران و طرح زوج و فرد تهران را می توانید در نقشه بالا ببینید