1 1 1 1 1

وب سایت ترافیک آنلاین در ابتدای سال 1395 و به دست کارشناسان شرکت طراحی سایت موج آفرینان کویر ساخته شد. این وب سایت یک حرکت بشردوستانه بوده و هدف از برپایی آن ارائه اطلاعات دقیق به روز (حتی به روز تر و دقیق تر از مراکز کنترل ترافیک) ترافیک مسیرهای شهری و در نتیجه تسهیل در وقت و زمان شهروندان و کاهش بار ترافیکی مسیرها می باشد.

اطلاعات ترافیکی مسیر ها بر پایه اطلاعات اخذ شده از حرکت دارندگان تلفن همراه بوده که بصورت داده های طول و عرض جغرافیایی با حفظ حریم خصوصی کاربران به شرکت گوگل ارسال شده و با مقایسه این داده ها بر اساس الگوریتم های مخصوص، اطلاعات ترافیکی بر روی نقشه گوگل ارائه می شود.