1 1 1 1 1

ترافیک اهواز

ترافیک شهر اهواز مانند دیگر کلان شهر ها در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته. تولید بی رویه خودرو و افزایش جمعیت از یک طرف و افزایش تردد های ترافیکی به دلیل وجود ساختار صنعتی و نفتی و شرکت های حمل و نقل بین المللی از طرف دیگر باعث بروز پدیده ترافیک شده است. البته شهر اهواز در چند سال اخیر به دلیل ورود ریزگردها و آلودگی های محیط زیستی به عنوان یکی از آلوده ترین شهر های ایران به شمار می رود و مردم نجیب این خبطه از سرزمین عزیزمان را رنج می دهد. در این صفحه می توانید به اطلاعات ترافیک شهر اهواز بصورت زنده و آنلاین دسترسی داشته باشید تا با انتخاب مسیرهای مناسب تر بار ترافیک شهری کاهش پیدا کند.